הצהרת פרטיות

shape
shape
shape
shape
shape

עודכן בתאריך: 08/03/2022

הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד wApp - App By Web LTD מכבדת ושומרת על הפרטיות שלך, אנא קרא הצהרה זו בכדי ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

קישורים באתר

באתר שלנו עשויים להיות דפים הכוללים קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, שלפיכך אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו, והמופעלים על ידם. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

העברת מידע לצד ג'

החברה לעולם לא יספק או ישתף את הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

הסכמתך במקרה של מחלוקת משפטית בין האתר לבין משתמש. בהתאם לדרישה כדין של רשות ביטחון לאומי או אכיפת חוק או על פי צו שיפוטי. העברת מידע ל"מחזיק" (ספק שירות/קבלן משנה. לדוגמא סליקת כרטיס אשראי) - "המחזיק" יקבל גישה למידע מוגבל בלבד, בנוסף יעוגן הקשר בהתחייבות חוזית התחייב שימוש באמצעי אבטחת מידע הולמים, שמירת סודיות ושימוש במידע למטרה שלשמה נמסר בלבד. App By Web משתמשת בשירותי Google Analytics לשם ניתוח הפעולות באתר ושיפורו, המידע שנמסר לגוגל הינו אנונימי עפ"י מדיניות הפרטיות של Google. חלק מסליקת אשראי מופעלת ע"י Pay Pal בהתאם לתקן חברות האשראי. שליחת הודעות SMS מתבצע ע"י חברות חיצוניות.

אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים על מנת להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית או בלתי נאותה. הגישה למידע עליך מוגבלת באמצעי זיהוי ואימות לאותם עובדים הזקוקים למידע זה כדי לטפל בפנייתך ובקשותיך.

שמירת מידע

הנתונים האישיים הנמסרים לנו ישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש למטרות שלשמן הם נאספו

פרטיות ילדים

האתר אינו מיועד לשימוש קטינים

Cookies

האתר משתמש בדפי אינטרנט של החברה כל הדפים מאובטחים SSL ונשמרים נתוני המשתמש באמצעות Cookies

שימוש במידע שנאסף

קידום טרנזקציות שיפור האפליקציה הוספת אפשרויות למשתמש

כללי

הצהרה זו אינה מיועדת להעביר – ואף אינה מעבירה – זכויות או תרופות כלשהן. בעצם השימוש באפליקציה ובאתר זה הינך מקבל עליך את תנאי הצהרת פרטיות זו ומסכים להם.